Engagement

Tarjoamme avaimet käteen osallistamispalvelua

Palvelumme auttaa kuntaa / kaupunkia rakentamaan itselleen aidon osallistamispalvelun ja yhteisön, jossa kunta-/kaupunkilaisia osallistetaan säännöllisesti ja pysyvästi.

Tarjoamme palvelun pakettina, joka sisältää osallistamisverkostomme ja -metodiikkamme yhdistettynä sisältö-, analyysi- ja toimenpide-ehdotuksiin kykenevään tiimiin sekä osallistamistyökalun. Kaikki yhdessä luovat ainutlaatuisen osallistamispalvelun ja toimintamallin.

Aktivoimme kuntalaisia eri teemojen avulla sekä valmennamme osallistettavia ja kunnan yhteyshenkilöitä

Kunnan personoitu sovellus

Puramme ja käsittelemme aineiston

Ideoimme ja tuotamme ratkaisuja (myös yhdessä eri kuntalaisryhmien ja asiantuntijoiden kanssa)

Esittelemme ratkaisut ja osallistamme lisää

Oikea yhdistelmä energiaa, aktivointimetodeja, verkosto-osaamista ja optimoituja työkaluja.

Hyödynnämme aina kunnan olemassa olevia järjestelmiä, toimenpiteitä ja osallistamisohjelmia, esimerkiksi nuorisovaltuustoja ja/tai ohjaamo- tai muita aktivointipalveluita. Suunnittelussa ja toiminnassa keskitymme erityisesti muidenkin mukaantuloon (ei vain kaikissa mukana olevat samat henkilöt). Digitaalinen alusta madaltaa kynnystä osallistua - vaikuttaa voit sillon kun sinulle sopii, missä vaan milloin vaan - vaikka kotisohvalta tai bussimatkalla!

Yhdistämällä digitaalinen vaikuttamisalusta ja osallistamistoimenpiteet ja -metodit takaamme toimivan ja vaikuttavan lopputuloksen. Innokampuksen ammattitaitoa on luoda osallistamistyökalulle vahva sisältö, metodi ja ohjaus. Tarjoamme kunnan yhteyshenkilöille ja toimijoille täyden perehdytykysen ja koulutuksen metodeihimme ja työkaluihimme.

Etuna tässä pelkkään osallistamisalustaan / työkaluun on tarjoamamme ammattitaito houkuttelevien sisältöjen suunnitteluun, taito aktivoida ihmiset osallistumaan ja saada merkittävä vaikuttavuus tuottamalla ratkaisuja annettujen osallistamisaktivaatioiden pohjalta. Näin kunta- / kaupunkilaiset kokevat tulevansa kuulluksi, pystyvänsä vaikuttamaan asioihin ja saavansa asioida aidosti tapahtumaan. Tämä on todellista vaikuttamista.

Aktivoinnista toimenpiteisiin - vaikuttamisella on vaikutusta

Kaikki osallistamistoimenpiteet ja kuntalaisten vastineet käsitellään ja analysoidaan erillisten ja Innokampuksen rekrytoimien ja valmentamien tiimien kanssa, ja niiden pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä, jotka toimivat uusien osallistamisteemojen pohjina. Lisäksi tiimit tuottavat kunnalle / ja kaupungille ratkaisuehdotuksia, uusia ideoita ja innovaatioaihioita.

Osallistaminen, ideointi, joukkoinnovointi ja konkreettiset ratkaisuehdotukset ovat Innokampus Oy:n ydinpalvelua. Tuotamme vuosittain yli 100 000 ideaa ja tuhansia ratkaisuja valtakunnallisesti. Toimintamme aikana olemme aktivoineet yli 190 000 toimijaa kehittämään ideoita ja ratkaisuja eri teemoissa.

Tehdään vaikuttamisesta kaikkia koskettava asia!

OTA YHTEYTTÄ!