Asiakasprojektit ikkunana yritysmaailmaan

Turun ja Salon seudun InnoCoachina toimiva Jesse Hongisto on kokenut konkari, mitä tulee Innokampuksella tehtäviin asiakasprojekteihin. Turussa asuva, liiketaloutta Turun ammattikorkeakoulussa opiskellut ja tradenomiksi valmistunut 25-vuotias Hongisto on ollut mukana kymmenissä Innokampus Oy:n tekemissä asiakasprojekteissa. Johtotehtävissä hän on ollut noin viidessä näistä.

Innokampuksen asiakasprojektit syntyvät yritysten tarpeesta saada nuorten näkemystä heidän tekemiseensä ja sitä kautta on rakennettu meidän liiketoiminta ja siinä me olemme parhaita”, Hongisto kuvailee.

Asiakasprojekti alkaa asiakkaan kanssa yhdessä kartoittamalla, mitä asiakas haluaa. Se voi olla insightseja opiskelijoiden kulutustottumuksista, tai asiakasta voi kiinnostaa esimerkiksi aivan uudenlaisen nuoria kiinnostavan tuotteen tai palvelun luominen, joka tekisi yrityksestä houkuttelevamman kulutuskohteen kyseiselle kohderyhmälle. Kun on saatu selkeä kuva asiakkaan toiveista, projekti siirretään Innokampuksen kattavaan verkostoon, jota kautta pystytään keräämään dataa asiakastapausta varten.

Innokampuksella on olemassa Suomen ylivoimaisesti laajin verkosto 15–30-vuotiaita nuoria. Yksi tapa kerätä dataa on kiertämällä kouluja innovointityöpajojen merkeissä, jolloin asiakastapauksia varten saadaan todella laaja otos tietoa suurelta määrältä nuoria. Toinen tapa liittyy suoraan Innokampuksen InnoAgenttiverkostoon. Ympäri maata järjestettävissä innovointipäivissä Innokampuksen kanssa työsuhteessa olevat agentit tekevät samankaltaista ideointia mitä kouluissakin tehdään. Siinä missä kouluissa haetaan laajaa kuvaa, niin innotyöpäivissä pyritään kiteyttämään paljon tarkemmin asia mitä haetaan, ja tällöin agenttien työn tuloksena valmistuvat projektien loppuratkaisut, jotka lopulta esitellään asiakkaalle.

Nykyään itsekin omaa firmaa opiskeluaikaisen ystävänsä kanssa pyörittävä Hongisto päätyi Innokampukselle töihin juuri asiakasprojektin kautta. Innokampus teki yhteistyötä Microsoftin kanssa korkeakouluihin suunnatun Office 365-kiertueen merkeissä, jossa Hongisto toimi Microsoftin opiskelijavastaavana. Tuon yhteistyön seurauksena hänet otettiinkin Innokampukselle töihin hallinnoimaan silloista Salon toimintaa vuoden 2015 loppupuolella, jonka jälkeen vastuualue levittäytyi heti seuraavana keväänä myös Turkuun.

Hongisto pitää asiakasprojekteja erinomaisina tapoina päästä seuraamaan kuinka erikokoiset yritykset toimivat, ja miten tuotekehitysprosessit eri toimialoilla pyörivät:

On ollut mielenkiintoista nähdä miten pienet ja suuret yritykset eroavat keskenään esimerkiksi päätöksenteossa. Suurissa yrityksissä ratas on suuri ja päätökset hitaampia, ja pienissä yrityksissä päätökset voidaan tehdä samaan aikaan kun idea heille pitchataan. Olen myös tykännyt siitä, että on käytännössä päässyt näiden yritysten liiketoimintaan mukaan, joka on ollut itselleni todella opettavaista.”

Hongisto myös muistuttaa, että Innokampuksen projektien kautta pääsee tekemään hyvin monipuolista yhteistyötä eri yrityksien kanssa, jota harva pystyy suoraan ammattikorkeakoulusta valmistuessaan tekemään, puhumattakaan lukioikäisistä opiskelijoista, joista innoagentitkin pääasiassa koostuvat. Asiakkaina voikin siis olla mikä tahansa yritys aina elintarviketeollisuudesta teleoperaattoreihin, sillä Innokampuksen asiakastapaukset eivät rajoitu mihinkään tiettyyn toimialaan.

Omista kokemuksistaan mielenkiintoisimpina projekteina Hongisto pitää VR:lle tehtyä tapausta, jossa haettiin konkreettisesti miellyttävämpää tapaa matkustaa junalla, ja keinoja houkuttelemaan enemmän nuoria käyttämään junaa kulkuneuvonaan. Viimeisin valmiiksi tullut asiakasprojekti, jossa hän on ollut itse johtotehtävissä, oli M&M Kodinturvalle tehty projekti, jolla pyrittiin löytämään yritykselle uusia keinoja lisätä myyntiä, ja jonka lopputulokseen yritys oli erittäin tyytyväinen. Jos Hongisto saisi itse päättää seuraavan asiakasprojektin, valitsisi hän yhteistyökumppaniksi ehdottomasti Remedy Entertainmentin kaltaisen pelifirman.

Hongisto näkee yrittäjyyden omana juttunaan, ja uskoo olevansa suurilta osin markkinoinnin ja yrittämisen parissa töissä myös tulevaisuudessakin. Hän nauttii johtamisesta ja tiiminvetäjänä olemisesta, ja uskoo rennon asenteen olevan avain tulokselliseen työntekoon. Hän myös kannustaa nuoria yrittämään ja tuomaan rohkeasti julki omia ajatuksiaan, jos he eivät sitä vielä ole tehneet:

Puhukaa teidän ajatuksista ja unelmistanne ihmisille!  Tein itse nuorena sellaisen virheen, että pidin aika paljon ajatukset itselläni, ja vasta kun aloin avoimesti puhumaan niistä ideoista huomasinkin, että ympärilläni oli ihmisiä, jotka tarttuivat ajatuksiini. Sitä kautta päädyin perustamaan firman kaverini kanssa, joka tarttui puhumiini ideoihin.”

Leevi Mäkikalli

Ⓒ Innokampus