Konseptikilpailua ja koemaistamista

Innokampuksen Innoagentit vierailivat HKScanin Vantaan tuotantolaitoksella keskiviikkona 22.6. ”Mini InnoDayn” merkeissä. Päivä oli jatkumoa toukokuussa järjestetylle InnoDaylle, jolloin nuoret innovoivat päivän aikana HK:lle yli 1000 ateriakonseptia. Innoagenttien tehtävä olikin jatkojalostaa InnoDaysta ja HK:n omasta tuotekehityksestä nousseita konsepteja. Päivän teemoissa oli vahvasti edustettuna HK:n uudet aluevaltaukset.

Päivä alkoi HK:n toiminnan esittelyllä ja tuotekehitysluennolla, minkä jälkeen Innoagentit alkoivat ryhmissä kehittää ideoista konsepteja. Aamupäivällä ideointi oli vapaamuotoisempaa, kun taas iltapäivällä ryhmät kilpailivat parhaasta konseptista. Ennen kilpailua Innoagentit kävivät lounaalla testaamassa HK:n tulevan syksyn uutuustuotteita. Lisäksi Innoagenteille maistatettiin tuotehuollon alla olevia HK:n klassikkomikroaterioita.

Konseptikilpailussa jokaiselle ryhmälle jaettiin aihe, jota konseptin piti koskea. Muuten ryhmien kädet olivat melko vapaat, mikä myös näkyi tuloksissa. Ilmaisu “thinking outside the box” oli enemmän kuin osuva kuvaamaan ideointia. Kilpailu oli tiukka eikä huonoja ideoita kuultu, mutta vain yksi ryhmä voitiin julistaa voittajaksi. Voittaneen konseptin laativat Innoagentit Benjamin Pitkänen, Kristian Sarosto, Alvari Poikola ja projektipäällikkö Noora Helisten. Lisäksi erityisen kunniamaininnan ja palkinnon sai Innoagentti An Cong työstään HK:n kanssa kevään aikana. An on ollut HK:n Insight and Innovation Manager Tomi Kuittisen apuna eri tehtävissä.

Päivä oli onnistunut, innostunnut ja hauska. 12 Innoagenttia saivat oppia elintarvikealan tuotekehityksestä ja HK sai jälleen arvokasta insightia nuorista ja nuorten osaamisesta. Mini InnoDay oli täynnä oivalluksia puolin ja toisin!

Ⓒ Innokampus