Liiketoiminnallisia ratkaisuja ennätysajassa

Monilla yrityksillä on jo tarpeeksi ideoita, jotka eivät loppujen lopuksi johda mihinkään. Innokampus Oy on kehittänyt yrityksille 36 tunnin innovaatiosprintin, joka keskittyy toimivien ratkaisujen tuottamiseen. InnoLabissa valitut tiimit vastaavat yrityksen asettamiin haasteisiin tuottamalla uusia kaupallisia ratkaisuja, konsepteja ja prototyyppejä. InnoLab koostuu kolmesta sprintistä, joissa yhdistyvät perehtynyt ennakkotyö, poikkitieteellisten tiimien osaaminen ja syvä liiketoiminnan asiantuntijuus. Sprinttien aikana tiimit luovat prototyyppejä ja demoja uusista liiketoimintamalleista. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka viedään aina toteutukseen asti.

InnoLabiin 24.-25.3. osallistui suomalainen muotibrändi Vimma ja pohjoismaalaisten ja afrikkalaisten yritysten vientikonsultaatiota harjoittava Springboard.

Vimmalla oli idea myymälästä ilman myyjiä. Innokampuksen tiimi lähti ratkaisemaan haastetta 36 tuntisessa innovaatiosprintissä. Osaavista korkeakouluopiskelijoista koostuva kolmihenkinen tiimi työskenteli läpi yön luoden Vimmalle uuden kokonaisvaltaisen multichannel-ratkaisun; verkkokaupan ja itsepalvelumyymälän hybridin. Sen jälkeen kokonaisuudesta suunniteltiin konsepti ja sen pohjalta toimiva prototyyppi.

”Olemme erittäin tyytyväisiä projektiin kokonaisuudessaan ja sen läpi viemiseen. Yhteistyö oli joustavaa ja helppoa. Konseptin ja prototyypin pohjalta palvelun kehittäminen on ollut helppoa. Lisäksi saimme loistavaa materiaalia projektista, joka toimii pohjana jatkosuunnittelun eri vaiheissa. Kun rahoitus on selvä, niin projektia lähdetään viemään eteenpäin Innokampuksen kanssa.” kertoo Vimman Development Manager Pasi Räihä.

Springboardilla puolestaan oli kunnianhimoinen tavoite digitalisoida matchmaking-liiketoimintakokonaisuus pohjoismaalaisille ja afrikkalaisille yrityksille, luoda uusia tulonlähteitä ja viedä liiketoiminta seuraavalle tasolle. Ratkaisuna InnoLab-tiimi kehitti monikansallisen trade portal -ratkaisun. Tiimin tuotos ylitti asiakkaan odotukset roimasti, minkä ansiosta Innokampuksen ja Springboardin yhteistyö jatkuu vahvana.

”We are already making plans and preparations for the implementation of the results and further development – together with Innokampus. This is a faster and more large-scale outcome than we have ever could imagined. Together with Innokampus, our aim is to form a joint venture to implement the service.” Springboardin CEO Kingsley J Ify avaa ajatuksiaan InnoLabin tuottamasta ratkaisusta.

Kiinnostuitko InnoLab-toiminnasta? Ota yhteyttä:

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Kyyrö                                          Mika Koivula

InnoLab Project Manager             InnoLab Sales
+358 50 304 7409                          +358 50 388 8700
kalle.kyyro (at) innokampus.fi      mika.koivula (at) innokampus.fi

Ⓒ Innokampus