Valmensimme 600 yritystä ja yrittäjää digiaikaan!

Yrittäjän Digikoulu -kiertue on osa Reboot Finland-hanketta, jonka tarkoituksena on tuoda digitaalisuus jokaisen ulottuville ja uudistaa Suomea digiaikaan. Reboot Finlandin takana ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Tekes ja Finpro. Valtakunnalliset digikoulut paikkakunnille organisoi Innokampus Oy yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Innokampus vastasi myös digikoulujen suunnittelusta, sisällöistä ja käytännön toteutuksesta sekä koulutuksien valmennuksesta. Kiertue aloitti matkansa keväällä ja syksyyn mennessä vierailimme yhteensä 13 eri paikkakunnalla. Digikouluihin osallistui jopa 600 yrittäjää ympäri Suomea. Osallistujat olivat pääosin mikroyrittäjiä, joiden liiketoiminnalle digitalisoitumisesta on valtavasti arvoa, ja jotka hyötyivät digikoulun tarjoamasta intensiivisestä pikavalmennuksesta eniten. Kysyntää digikoululle löytyi myös monilta kiertueen ulkopuolelle jääneissä kaupungeissa, mutta resurssit riittivät valitettavasti vain rajoitettuun määrään koulutuksia.

Digikoulujen tarkoituksena oli eritoten herätellä yrittäjiä digiaikaan sekä tarjota työkaluja oman liiketoiminnan kehittämiseen digitaalisuuden avulla. Koulutuksissa digitalisaatio tuotiin yrittäjille käytännönläheisesti ja selkokielellä. Koulutuksissa mukana nähtiin Innokampuksen omia nuoria digilähettiläitä, jotka antoivat yrittäjille vinkkejä muun muassa digimarkkinointiin ja –työkaluihin sekä sosiaaliseen mediaan liittyvissä asioissa. Valmennuksen edetessä fokusoimme yrittäjien katseet perusbisnekseen ja siihen miten yrittäjät pystyvät tämän pohjalta lähteä kehittämään bisnestään digitaalista toimintaympäristöä hyödyntäen. Tämän marssijärjestyksen oivaltamisen jälkeen yrittäjien liiketoiminnan kehittämisen arkut alkoivat avautumaan. Paras oivalluttamisen metodi ja tapa lähestyä tätä oli olemassa olevien tuotteiden uudenlainen palvelullistaminen tai palveluiden tuotteistaminen.

Ennakkokyselyiden avulla pystyimme muovaamaan valmennukset erikseen jokaisen paikkakunnan osallistujien tarpeita vastaavaksi. Kyselyissä oli havaittavissa hyvin toistuva teema, joka käsitteli yrittäjien kohtaamaa tieto- ja työkalutulvaa, joista ei osata valita yrittäjälle itselleen oleellisimpia työkaluja. Myös digitalisaation tuoma kokonaiskuva oli monilla varsin hämärä. Yrittäjät näkivät somekanavien, nettisivujen ja verkkokauppojen tuunauksen olevan digitaalisen kehittämisen pointtina. Ennakkokyselyistä kävi ilmi, että oman bisneksen kehittäminen tuntui näistä perusoletuksista ja lähtökohdista todella vaikealta tai jopa mahdottomalta.

Suomi jäämässä digitalisaation kelkasta

Yrittäjien digikoulutukselle on ollut valtava tarve ja kysyntä on ylittänyt odotuksemme. Toiveemme on, että yrittäjät ovat saaneet koulutuksessamme edes pienen digikipinän, jonka ansiosta he lähtevät kehittämään yrityksensä digitaalista liiketoimintaa, sillä tutkimuksen mukaan Suomi on jäämässä digitalisaatiossa jälkeen muun maailman vauhdista. Digitalisaatio on monelle mikroyrittäjälle vieras käsite ja siihen halusimme saada muutoksen. Digitalisaatio yleisesti ottaen kiinnostaa kasvuhakuisia yrittäjiä, mutta konkreettiset askelmerkit, osaaminen ja uskallus puuttuvat. Myös Suomen Yrittäjien mukaan digikoulu tuli todella tarpeeseen. Suuri joukko mikro- ja pk-yrityksiä on vaarassa tipahtaa kehityksestä, koska se on yksinkertaisesti vain niin nopeaa. Digitaalisen liiketoiminnan kasvu vaatii nykyisten toimintamallien kyseenalaistamista ja ajattelutavan muutosta.

Tutkimuksen  mukaan suomalaisilla yrityksillä ei ole tarpeeksi rohkeutta investoida riittävästi digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Digikoulussa pyrittiin muuttamaan yrittäjien asennetta digitalisaatiota kohtaan. Ajattelumalli: ”Näin on tehty aiemminkin, ei minun tarvitse muuttaa toimintaani”, ei ole kauaskantoinen. Tämä on putkinäköisyyttä, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa yrityksen ”kuolemaan”. Yritykset, jotka hyödyntävät digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja tuovat entistä tehokkaampia ja helppokäyttöisempiä ratkaisuja asiakkailleen, pärjäävät paremmin kuin vanhoihin kaavoihin kangistuneet.

Yrittäjien diginälkä kasvaa

Digikoulu onnistui herättämään yrittäjien kiinnostuksen digitalisaatiota kohtaan. Koulutuksen perimmäinen tarkoitushan nimenomaan oli herätellä yrittäjiä digiaikaan konkreettisen digikoulutuksen sijasta. Yksi digiherätyksen saaneista yrittäjistä oli Loimaan Konepaja Oy:n Markku Peltola. Markulla ei ollut ennen digikouluun menoa juurikaan osaamista digitalisaatiosta. Suomen Yrittäjien haastattelussa Markku kertoo lähtötilanteensa olleen se, että hänen molemmat yrityksensä olivat kuolemassa. Digikoulun jälkeen monet digitaaliset työkalut ovat löytäneet tiensä Markun työkalupakkiin ja tulevaisuus näyttää paremmalta toiminnan laajentumisen myötä.

– Nyt olemme hyvässä vauhdissa uusien välineiden käyttöönotossa. Rakennamme tuotekategorisointia ja otamme käyttöön kustannusten seurantaa helpottavia työkaluja. Verkkolaskutuksen myötä laskujen teko helpottuu selvästi.

Monet yrittäjät ovat digivalmennuksen jälkeen saaneet boostia oman digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Innokampuksen perustajan ja toimitusjohtajan sekä digikoulujen pääkouluttajan Rami Saarniahon mukaan yritykset ovat ottaneet bisneksen kehittämisen digitaalisuutta hyödyntäen tosissaan.

– Varsinaisen digikoulun jälkeen olemme jatkaneet usean yrittäjän kanssa heidän bisneksensä kehittämistä lähes kaikilla kiertueen paikkakunnilla. Noin 50 koulutukseen osallistuneista yrityksistä investoi jatkokehittämisen joko omalla pääomalla tai esimerkiksi Tekesin tarjoamilla lisärahoitusinstrumenteilla. Innokampus Oy on jatkanut jopa muutaman yrityksen kanssa laajaa liiketoiminnan skaalaamisprojektia kansainväliseen bisnekseen. Muutamalle yritykselle pääsimme luomaan jopa kokonaan uutta liiketoimintaa.

Kysyntä jatkosparraukselle on ollut valtava ja siitä syystä Innokampus Oy digibisnesammattilaistensa kanssa tarjoaa yrittäjille mahdollisuuden saada vielä viidellä paikkakunnalla kohdennettua bisnes- ja digivalmennusta liiketoimintansa kehittämiseksi. Innokampuksella on laaja valtakunnallinen toimintaverkosto, jonka ansiosta toimimme ympäri Suomen. Asiantuntijoina valmennuksissa toimii oppimisen, valmentamisen ja kouluttamisen ammattilaisia jopa 30 vuoden kokemuksella sekä kymmeniä nuoria digitaitajia, joilla useilla on myös oma digitaalista liiketoimintaympäristöä hyödyntävä start-up yritys.

Tuleva Digikoulu 2 – Bisnesbooster starttaa tammi/helmikuun vaihteessa pääkaupunkiseudulla, Kouvolassa sekä Hämeenlinnassa.

Ⓒ Innokampus